• Peter HE IS A DOCTOR

    Bamwe muri aba, bemeza ko iyi mvugo ikoreshwa cyane n’abantu batandukanye cyane cyane ababayeho mu buzima buciriritse cyangwa abahuye n’ibibazo bitandukanye by’ubuzima

  • Congress

    Bamwe muri aba, bemeza ko iyi mvugo ikoreshwa cyane n’abantu batandukanye cyane cyane ababayeho mu buzima buciriritse cyangwa abahuye n’ibibazo bitandukanye by’ubuzima